Mandisa Mandisa Mandisa

Chris vs. Elliott

Elliott Taylor Taylor
Kinnik Kevin
Paris Lisa Elliott Elliott
Lisa Gedeon
Chris Chris Chris Ayla Katharine Katharine
Will Kellie
Bucky Bucky Ayla Melissa
Ace Ayla